Maand van Actief met eten, een hele zorg minder (november)
74
page-template-default,page,page-id-74,bridge-core-1.0.7,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Maand van Actief met eten, een hele zorg minder (november)

 Keukenchef: Phyllis den Brok

Het hele proces van eten & drinken (van het erover nadenken via kopen en klaarmaken tot nuttigen) is iets wat je tot op hoge leeftijd zelf kan organiseren. Het houdt je actief, sociaal en geeft meer voldoening. Deze maand krijgt een in Brabant gestarte toepassing een vervolg, gepaard gaande met een bewustwordings-campagne in de hele provincie. Naast het verhogen van de kwaliteit van leven worden op deze manier ook de zorgkosten beheersbaar.

 

 

De uitdaging

Net als de rest van Nederland vergrijst Brabant in rap tempo: rond 2040 is bijna dertig procent van de inwoners van de provincie 65 jaar of ouder. Nu is dat nog zo’n twintig procent. De zelfredzaamheid van mensen neemt af met het klimmen van de jaren. Dat hoeft niet altijd aan de eigen gezondheid te liggen: soms neemt de jongere generatie de ouderen simpelweg te veel taken uit handen. Als mensen minder zelf hoeven te doen, heeft dat verschillende – negatieve – effecten: mensen bewegen minder, onderhouden minder sociale contacten en zijn over het algemeen minder gelukkig.

 

Het hele proces van eten & drinken (van het erover nadenken via kopen en klaarmaken tot nuttigen) is iets wat je tot op hoge leeftijd zelf kan organiseren. Het houdt je actief, sociaal en geeft meer voldoening. Niet iedereen is zich hiervan bewust. De uitdaging van de maand ‘Actief met eten’ ligt in het stimuleren van dat bewustzijn.

 

Juist in Brabant

Eindhovenaar Phyllis den Brok is een autoriteit als het gaat over wat eten & drinken kan betekenen voor het verlengen van de zelfredzaamheid van ouderen. Ze initieerde met name in Brabant uiteenlopende succesvolle, praktische projecten en werkt samen met zorginstellingen, onderwijs, overheden, GGD en onderzoeksinstituten. In 2015 verscheen van haar hand het boek ‘Meer eten minder zorg’, waarin ze uitlegt hoe eten & drinken gebruikt kan worden voor het verlengen van de zelfredzaamheid, het verhogen van de kwaliteit van leven en het beheersbaar houden van de zorgkosten. Het boek rust op een aantal even simpele als rake observaties: 1. Het actief bezig zijn met voedsel is een fysieke, mentale en sociale activiteit; 2. Kwetsbare mensen worden in activiteiten rondom eten & drinken te snel afhankelijk gemaakt van de (almaar toenemende noodzaak tot) hulp van de zorgverlener.

 

Ofschoon gedurende de maand ‘Actief met eten’ de nadruk ligt op met name ouderen, staan in het boek heel veel voorbeelden hoe deze werkwijze ook succesvol kan worden toegepast bij andere kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een (verstandelijke) beperking of gedragsproblematiek, mensen met beginnen dementie, daklozen en gezinnen in een achterstandsituaties.

 

Een maand aandacht voor zelfredzaamheid door voeding

In 2017 heeft Phyllis in opdracht van de gemeente Bernheze het project Langer Zelfredzaam uitgevoerd bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Ze geeft daarmee een praktische invulling aan de veelgeprezen notitie ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. De handreikingen en aanbevelingen uit haar boek ‘Meer eten minder zorg!’ vormen daarbij de leidraad. In 2018 zal daar een verder vervolg aan worden gegeven. De concrete toepassing in Bernheze gaat gepaard met een bewustwordingscampagne in de gehele provincie. Het uiteindelijke doel is om een cultuuromslag te bewerkstelligen: om te beginnen bij de ouderen zelf, maar ook bij de direct betrokkenen rondom ouderen zoals professionals, vrijwilligers, familie etc., Te beginnen in Brabant, om vanuit het bestaande netwerk en de ervaringen binnen gerealiseerde projecten het succes verder uit te bouwen.

 

…voor consumenten

 

In samenwerking met een beeldend kunstenaar worden twee mobiele keukens gemaakt. Die keukens gaan op tournee langs onder andere zorginstellingen, KBO’s, zorgcoöperaties en gemeenten in heel Brabant. In de keukens worden workshops gegeven aan ouderen, hun naasten en hun begeleiders, hoe eten & drinken kan helpen in het behouden van de regie en het zo lang mogelijk zorg-onafhankelijk blijven. Daarnaast lanceren we een bewustwordingscampagne rond eten & drinken  en zelfredzaamheid: animatiefilmpjes en brochures worden door de hele provincie verspreid via gezondheidscentra, buurtorganisaties en in publieke ruimten. In combinatie met een social media campagne.

 

…voor professionals

 

Voor beleidsmakers, overheden, zorg- en welzijnsprofessionals, zorgcoöperaties en belangenorganisaties organiseren Phyllis en We Are Food  samen met de gemeente Bernheze en GGD Hart voor Brabant een symposium: ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’, met de mogelijkheden van eten & drinken hierin als uitgangspunt. Naast ouderen zullen hier ook andere doelgroepen aan bod komen.

 

Wat bereiken we?

De bewustwording over het belang van activiteiten rond eten & drinken voor de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare mensen neemt toe bij hen zelf, zorgprofessionals, mantelzorgers en naasten.

Kwetsbare mensen blijven langer zelfredzaam met meer eigen regie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van hulp. Hierdoor nemen de zorgkosten af. En het belangrijkste: ze worden gelukkiger!